sigle ICOS Uniunea Europeana AMPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei

Noutăţi


Conferinta finala ICOS Miercuri, 30 octombrie 2013, are loc la Hotel Yesterday Bucuresti, conferinta finala a proiectului ICOS. Vor participa r
Seminar de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS Marti, 29 octombrie 2013, are loc la Rin Grand Hotel Bucuresti, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS.
Evaluarea națională ICOS 2013 Pe parcursul lunii octombrie 2013 are loc evaluarea cursanților participanți în programul de formare blended learning

» Toate noutăţile
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Fonduri Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

Rezultate anticipate


A0 - o echipă de management de proiect constituită şi funcţională (15 membri), 16 rapoarte narative şi financiare intermediare şi finale şi rapoarte de audit financiar aferente fiecărei cereri de rambursare;

- 2 conferinţe de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului (de lansare şi finală cu cel puţin 100 de participanţi şi 120 de mape de prezentare realizate şi distribuite); apariţii trimestriale la radio, presa scrisă, alte acţiuni de mediatizare; newsletter al programului – 6 numere, cu cel puţin 300 de accesări/număr de newsletter; site web operaţional al proiectului cu cel puţin 1200 de accesări; broşuri de prezentare a programului naţional de formare: 500 bucăţi, dintre care cel puţin 400 de broşuri de prezentare distribuite în unităţi şcolare din ţară; postere pentru promovarea programului de formare dezvoltate în cadrul proiectului: 1000 bucăţi, cu cel puţin 900 de postere distribuite în unităţi şcolare din ţară; echipamente achiziţionate.

 

A1 - o cercetare aplicativă de diagnoză realizată pentru analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice din grupul ţintă în relaţie cu domeniul învătării integrate propus prin proiect, cu indicatorul de rezultat un raport de cercetare finalizat;

 

A2 - un grup de lucru format din 37 experţi ai partenerilor care vor realiza curricula programului de formare şi vor susţine sesiunile de formare; un grup de 67 experţi e-learning care realizează activităţile de proiectare şi dezvoltare a sistemului informatic, instrumentelor digitale de formare din care să rezulte un program de formare “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, realizat din perspectiva curriculară (suporturi de curs) şi e-learning;

 

A3 - o platformă online cu spaţii adecvate pentru comunităţi de învăţare şi de practică şi colecţii de resurse digitale pentru predare-învăţare integrată (softuri demonstrative, template-uri, exemple, best practice, articole, filme etc.) dezvoltată/testată, cu indicatorul de rezultat: o platformă online funcţională.

 

A4 - 258 de formatori naţionali pentru programul de formare continuă “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici” selectaţi şi pregătiţi, cu indicator de rezultat cel puţin 258 de absolvenţi certificaţi;

 

A5 - 1 program de formare formatori pentru programul de formare continuă “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici” acreditat CNFP;

- 5 cursuri de formare continuă pentru cadre didactice din cursul primar cu elemente de tip „blended learning” proiectate/dezvoltate curricular, cu indicator de rezultat: 3 cursuri de formare pentru cadre didactice din cursul primar acreditate CNFP; 18615 cadre didactice din cursul primar selectate/participante la programul de formare continuă, cu indicator de rezultat: cel puţin 4900 de absolvenţi certificaţi; 2 ghiduri de utilizare a platformei online: unul pentru formatori, unul pentru cursanţi, cu indicatorul de rezultat: 2 ghiduri de utilizare a platformei online. Cel puţin 4000 de portofolii cu aplicaţii practice realizate în cadrul programului de formare de către cursanţi, 8000 pachete cu materiale de studiu suport pentru cursanţi aferente modulelor de curs ale programului de formare continuă;

 

A6 - 2 conferinţe organizate cu reprezentanţi ai CCD şi ISJ pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului; cel puţin 6 articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil; rapoarte periodice privind utilizarea comunităţii online şi a cursurilor.