sigle ICOS Uniunea Europeana AMPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei

Noutăţi


Conferinta finala ICOS Miercuri, 30 octombrie 2013, are loc la Hotel Yesterday Bucuresti, conferinta finala a proiectului ICOS. Vor participa r
Seminar de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS Marti, 29 octombrie 2013, are loc la Rin Grand Hotel Bucuresti, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS.
Evaluarea națională ICOS 2013 Pe parcursul lunii octombrie 2013 are loc evaluarea cursanților participanți în programul de formare blended learning

» Toate noutăţile
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Fonduri Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiective


Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul primar la oportunităţi de formare continuă bazate pe resurse digitale şi pe cursuri de tip blended learning, în vederea susţinerii formării de competenţe cheie la şcolarii mici prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare.

 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

  • Proiectarea şi dezvoltarea unui program inovativ de formare bazat pe resurse digitale pentru perfecţionarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul primar în domeniul organizării interdisciplinare a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici
  • Consolidarea competenţelor profesionale a 18615 de cadre didactice din învăţământul primar, prin participarea la programul de formare continuă – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, cu potenţial de extindere a învăţării pe parcursul întregii vieţi
  • Dobândirea de către un număr de 258 de cadre didactice din învăţământul primar a competenţelor profesionale de formatori de formatori în cadrul programului naţional de formare continuă în format e-learning, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici
  • Dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor de utilizare TIC la cadrele didactice din grupul ţintă în vederea susţinerii formării de competenţe cheie la şcolarii mici prin resurse digitale care să faciliteze organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare.
  • Dezvoltarea unei comunităţi online de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar, care să găzduiască resurse şi comunităţi de învăţare flexibile şi accesibile, în sprijinul formării continue a cadrelor didactice prin tehnici de învăţare integrată şi prin organizarea interdisciplinara a ofertelor de învăţare, pentru asigurarea unei educaţii de calitate.