sigle ICOS Uniunea Europeana AMPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei

Noutăţi


Conferinta finala ICOS Miercuri, 30 octombrie 2013, are loc la Hotel Yesterday Bucuresti, conferinta finala a proiectului ICOS. Vor participa r
Seminar de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS Marti, 29 octombrie 2013, are loc la Rin Grand Hotel Bucuresti, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS.
Evaluarea națională ICOS 2013 Pe parcursul lunii octombrie 2013 are loc evaluarea cursanților participanți în programul de formare blended learning

» Toate noutăţile
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Fonduri Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

CHESTIONAR MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR CHEIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


În cadrul proiectului “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” se desfăşoară o activitate de cercetare, prin care ne propunem să identificăm modalităţile de dezvoltare a competenţelor cheie în învăţământul primar.

Chestionarul de mai jos este un instrument de analiză a perfecţionării cadrelor didactice din ciclul primar din perspectiva gradului de accesare şi a modului în care acestea răspund nevoilor de dezvoltare profesională.

Vă rugăm să completaţi chestionarul, selectând variantele de răspuns adecvate, ierahizând variantele date, sau completând cu răspunsul dumneavoastră.

1) Participarea la cursurile de formare continuă / perfecţionare este: (bifaţi rãspunsul care corespunde opţiunii dumneavoastrã)Esenţială pentru performanţa didactică Foarte importantă Importantă, dar nu neapărat esenţială pentru performanţa didactică Puţin importantă Nerelevantă pentru performanţa didactică

2) Domeniul în care simt nevoia să îmi dezvolt cu prioritate competenţele este:Cunoştinţele de specialitate
Didactica disciplinei / disciplinelor predate
Psihologia copilului
Altceva
    

3) Pentru domeniul selectat anterior, precizaţi trei teme prioritare pe care aţi dori să le aprofundaţi în cadrul unor cursuri de formare continuă / perfecţionare:a)
b)
c)

4) Consideraţi că materialele de specialitate existente pe piaţă pentru pregătirea dumneavoastră individuală sunt:Foarte multe
Suficiente şi accesibile pentru puterea mea de cumpărare
Suficiente dar prea scumpe pentru puterea mea de cumpărare
Insuficiente
Nu ştiu
Nu este cazul

5) Cum apreciaţi, în general, calitatea materialelor de specialitate (publicaţii, articole etc.) existente pe piaţă pentru studiul dumneavoastră individual? Vă rugăm să comentaţi răspunsul dumneavoastră.Excelentă
Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
6) Pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională, care dintre următoarele variante credeţi că vă sunt mai utile? (răspuns multiplu)

Participare la conferinţe de specialitate
Schimb de experienţă cu profesionişti din organizaţii/instituţii din alte domenii

Altele, vă rugăm specificaţi
    

7) Consideraţi că aveţi posibilitatea să vă continuaţi studiile şi pregătirea la nivelul de exigenţă existent în societate? Vă rugăm să comentaţi alegerea dumneavoastră.
Oarecum
Nu
Nu ştiu / nu comentez8) Menţionaţi care dintre competenţele-cheie, prezente şi în lista de mai jos, credeţi că le-aţi format elevilor dumneavoastră (răspuns multiplu):Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
Competenţe pentru a învăţa să înveţi

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

9) Precizaţi care dintre aspectele enumerate mai jos ar trebui să fie supuse unor transformări esenţiale, ca urmare a promovării cadrului competenţelor cheie (răspuns multiplu):Proiectarea curriculumului din învăţământul primar
Forme de organizare a procesului instructiv - educativ
Proiectarea didactică
Finalităţile educaţionale
Managementul clasei de elevi
Evaluarea performanţelor elevilor
Conceperea sarcinilor de învăţare
Mijloace de învăţământ
Strategii didactice
Relaţii didactice
Parteneriate educaţionale
Metode şi tehnici de învăţare eficientă
Timpul de instruire
Resurse
Formarea formatorilor
Altele
    


Motivaţi două dintre cele  mai importante alegeri exprimate:

10) Materialele existente pe piaţă, care abordează tema modalităţilor de dezvoltare a competenţelor cheie la şcolarii mici prin predarea integrată şi organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare, sunt (răspuns multiplu):foarte multe
suficiente
insuficiente
accesibile
prea scumpe
inaccesibile

11) Cum apreciaţi calitatea conţinuturilor materialelor referitoare la aceasta temă?Excelentă Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare

12) Sunteţi interesaţi să participaţi la sesiunile / modulele unui program de formare continuă cu privire la predarea integrată şi modalităţile de organizare interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolari?Da
Nu


Motivaţi în câteva cuvinte răspunsul ales:

13) Numerotaţi, în ordinea crescătoare a eficienţei lor pentru dumneavoastră, tipurile de activităţi pentru formare în domeniul acestei teme (1 - cel mai eficient, 7 - cel mai putin eficient):cursuri de pregătire
conferinţe de specialitate
schimburi de experienţe / bune practici / activităţi metodice
schimburi de experienţe cu specialişti din alte ţări ale U.E.
studiul individual
utilizarea unor platforme virtuale de formare de tip e-learning
altceva

14) Principalele caracteristici ale unui bun program de formare sunt (mentionaţi cel puţin trei în ordinea importanţei):a)
b)
c)

15) Acordaţi note de la 1 la 5 cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor din tabelul de mai jos, necesare unui formator / profesor din perspectiva eficienţei lor în obţinerea performanţei. (1- neimportant; 5 - foarte important)Cunoştinţe de specialitate 1 2 3 4 5
Cunoaşterea stilurilor de învăţare specifice cursanţilor
Abilitatea de prezentare dinamică şi interactivă a unui curs
Cunoştinţe PC
Abilitatea de motivare şi implicare activă a cursanţilor
Abilitatea de a construi exerciţii, studii de caz, aplicaţii practice
Abilitatea de a evalua prestaţia individuală a cursantului
Abilitatea de a construi materiale de evaluare capabile să măsoare obiectiv maniera în care cursanţii şi-au însuşit noţiunile şi instrumentele unui curs
Abilitatea de evaluare a gradului în care noţiunile cursurilor sunt aplicabile în practica curentă
Îndemânare în folosirea echipamentului modern de training
Încrederea în abilitatea oricărui om de a învăţa
Încredere în sine
Abilităţi de comunicare eficientă
Altele şi anume:

16) Principalele aşteptãri pe care le aveţi de la un furnizor de formare continuã / perfecţionare sunt (mentionaţi cel puţin trei în ordinea importanţei):a)
b)
c)

17) Menţionaţi trei competenţe pe care aţi dori să vi le formaţi prin cursurile de formare continuã / perfecţionare (menţionaţi cel puţin trei în ordinea importanţei):a)
b)
c)

Informaţii generale:

campurile marcate cu steluta * sunt obligatorii


Nume*:
Prenume*:
E-mail*:
Judeţ*:
Localitate*:
Şcoala*:
Clasa*:
Vechimea în învăţământ*
Sexul*
Vârsta*
Gradul didactic *ani


Vă mulţumim pentru colaborare!