sigle ICOS Uniunea Europeana AMPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei

Noutăţi


Conferinta finala ICOS Miercuri, 30 octombrie 2013, are loc la Hotel Yesterday Bucuresti, conferinta finala a proiectului ICOS. Vor participa r
Seminar de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS Marti, 29 octombrie 2013, are loc la Rin Grand Hotel Bucuresti, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS.
Evaluarea națională ICOS 2013 Pe parcursul lunii octombrie 2013 are loc evaluarea cursanților participanți în programul de formare blended learning

» Toate noutăţile
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Fonduri Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

Activităţile proiectului


 

A.0. Activităţi de management de proiect

A0.1. Activităţi de implementare şi monitorizare a activităţilor proiectului

A0.2. Activităţi de informare şi publicitate

A0.3. Activităţi de audit

A0.4. Activităţi de achiziţii

 

A.1. Proiectarea, elaborarea şi efectuarea unei cercetări diagnostice cu valoare aplicativă „Modalităţi de dezvoltare a competenţelor cheie în învăţământul primar”

A1.1. Stabilirea metodologiei de cercetare, proiectarea şi realizarea instrumentelor necesare de colectare a datelor. Se va realiza atât o cercetare cantitativă, cât şi o cercetare calitativă cu participarea unor cadre didactice cuprinse în grupul ţintă

A1.2. Colectarea informaţiilor şi interpretarea rezultatelor obţinute

A1.3. Elaborarea raportului final de cercetare şi diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului către toţi cei interesaţi

 

A2. Proiectarea curriculumului pentru programul de formare “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”

A2.1. Constituirea grupului de experţi cheie în domeniile: didacticile specialităţilor din cursul primar, psihopedagogie, e-learning; planificarea şi organizarea sesiunilor de lucru pe categorii de experţi

A2.2. Proiectarea programei de formare, alcătuirea suporturilor de curs şi a resurselor de instruire necesare pentru 3 module de curs incluzând şi două module de formare complementare

A2.3. Proiectarea specificaţiilor pentru componentele online ale cursurilor

A2.4. Realizarea elementelor online ale cursurilor

A2.5. Realizarea materialului suport pentru sesiunile în sală

A2.6. Pilotarea unei părţi din programul de formare

A2.7. Definitivarea proiectării programului de formare

 

A3. Crearea comunităţii online (portalului) destinate formării continue a cadrelor didactice din grupul ţintă în domeniul organizării interdisciplinare a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici

A3.1. Proiectarea specificaţiilor portalului pe baza rezultatelor studiilor realizate

A3.2. Crearea portalului pe baza specificaţiilor, incluzând facilităţi de comunicare prin intermediul forumurilor, ştirilor, partajare de resurse, instruire asincronă, testare de cunoştinţe şi realizare de sondaje

A3.3. Elaborarea ghidului de utilizare a portalului

A3.4. Instalarea şi punerea în funcţiune a portalului

A3.5. Formarea formatorilor (cei care vor ţine cursurile) pentru utilizarea portalului pe baza ghidului de utilizare

 

A4. Formarea formatorilor naţionali pentru programul de formare “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”

A4.1. Pregătirea şi acreditarea CNFP a programului de formare pentru formatori pentru cadrele didactice din cursul primar

A4.2. Selectarea a 258 de cadre didactice din cursul primar pentru a deveni formatori naţionali

A4.3. Desfăşurarea, absolvirea cursurilor şi certificarea cadrelor didactice selectate ca formatori pentru adulţi

A4.4. Derularea programului de formare în cele 8 regiuni, absolvirea cursurilor şi certificarea formatorilor absolvenţi

 

A5. Derularea programului de formare continuă “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici

A5.1. Activităţi pregătitoare la Partenerul Principal

A5.2. Derularea cursurilor de formare de tip blended learning grupate pe 3 module de curs: Fundamente teoretice ale abordării interdisciplinare a curriculumului în procesul de predare-învăţare-evaluare; Proiectarea activităţii didactice din perspectiva abordării interdisciplinare şi a învăţării integrate pe arii curriculare la clasele I-IV; Metoda proiectelor – element specific abordării interdisciplinare şi învăţării integrate, incluzând şi două module de formare complementare („Educaţia în spiritul dezvoltării durabile” şi „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie”)

A5.3. Certificarea absolvenţilor

 

A6. Diseminarea rezultatelor proiectului

A6.1. Realizarea de materiale, ghiduri de bune practici pentru promovarea şi extinderea programului de formare

A6.2. Realizarea de articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil

A6.3. Organizarea unor seminarii cu reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare şi CCD-urilor pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului